Συνδρομές

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

45
  • Όργανα
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ

2ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
80
  • Όργανα

3ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
90
  • Όργανα

4ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
100
  • Όργανα

ZUMBA

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
45
  • Zumba

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
45
  • Small Groups

3ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
99
  • Small Groups

EMS

1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ
20
  • EMS - Ηλεκτρομυοδιέγερση

EMS

10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
185
  • EMS - Ηλεκτρομυοδιέγερση